Basic Safety

En del av sjöskolan

Basic Safety Training, är den internationella säkerhetsutbildningen för alla yrkesverksamma sjömän.

Basic Safety Training är en gedigen 5-dagars utbildning med alla de 4 obligatoriska momenten – personlig säkerhet och socialt ansvar, brandskydd, överlevnadsteknik samt sjukvård. Kursens innehåll uppdaterades senast 2012, och kallas därför ofta för Basic Safety STCW Manila. I samband med den uppdateringen fick kursen också en 5-årig giltighetstid. Tidigare var kursintyget evigt. Nu måste du gå en refreshkurs vart 5:e år för att behålla ditt certifikat. För att vara behörig att gå en refreshkurs måste du uppvisa tidigare intyg på genomförd grundkurs (Svenskt kursintyg), giltigt läkarintyg samt 3 månaders sjötid från de senaste 5 åren. 

Basic Safety - En del av sjoskolan.se

Basic Safety STCW Manila i Stockholm

Refreshkursen har samma kursinnehåll som grundkursen men genomförs på bara 2-3 dagar. Grundkursen är på 5 dagar. Även refreshkursen har en giltighetstid på 5 år, innan sjömannen måste komma tillbaka och genomföra kursen på nytt. Detta för att sjömannen skall upprätthålla sin kunskapsnivå, samt ta del av de eventuella nya rön som framkommit sedan sist. Safety First, kan man ofta läsa på många fartyg i stora bokstäver och säkerheten är det vIktigaste ombord. Såväl för den enskilde sjömannen, passagerarna ombord samt bevarande av last samt fartyget. 

Under kursen går vi igenom de olika regelverken, hur de samverkar och vad som gäller för olika fartyg. Vi föreläser om sömnens betydelse och socialt ansvar. Vi diskuterar även vikten av att tänka på miljön med allt från septiktankar, spillvatten, bottenfärger till barlastvatten. Det mest omfattande ämnet på utbildningen är brand. Ingen vill uppleva brand ombord på sitt fartyg. Här lär du dig vad att tänka på för att förhindra brand ombord, men också hur agera om det trots allt uppstår brand ombord. Du får öva i rökfyllda utrymmen, kalla såväl som varma utrymmen. Nyttiga och uppskattade övningar på brandfältet med erfarna instruktörer som är brandmän till yrket. Mellan brandövningarna får du även undervisning i personlig säkerhet. Övningar med SOLAS-utrustning. Till exempel 6-timmars dräkter, frälsarkransar samt livflotte. Avslutningsvis får du en nyttig sjukvårdsutbildning där du lär dig det senaste inom HLR. Du får öva med och utan hjärtstartare, samt även hur ta hand om benbrott, stukningar och benbrott. Och har du inte tagit pulsen på dig själv tidigare finns det möjlighet nu.

Kursinnehållet styrs internationellt av STCW-koden. STCW styr all säkerhetsutbildning internationellt, inte bara Basickursen utan även Advanced Fire Fighting, Crowd and Crises Management, Medical First Aid för att nämna några. För Basic Safety Training (BST) gäller STCW-koden sektion A-VI/1.1-1.4. I Sverige är det Transportstyrelsen som därefter tolkar och specificerar kursinnehållet, senast i TSFS 2013:47 kallad utbildning och behörigheter för sjöpersonal. 

 

Basic Safety består av följande fyra huvuddelar:

  • Personlig säkerhet och socialt ansvar
  • Brandskydd
  • Överlevnadsteknik
  • Sjukvård
I Norge frågar de oftast efter IMO60 samt IMO80. Basic Safetv motsvarar IMO60, som bland annat behövs för att jobba på till exempel Hurtigrutten. IMO80 är en annan utbildning riktad mot Offshore-branschen. 
Efter kursen erhåller du ett utbildningsintyg från skolan, men du måste även vända dig till Transportstyrelsen och ansöka om ett certifikat. Vilket är ett krav för ombordanställda. Går du grundkursen har du 5 år på dig att söka certifikatet, går du istället refreshkursen har du bara 1 år på dig att söka certifikatet. Logga in på sjömanswebben med hjälp av ditt bank id så ansöker du direkt på Transportstyrelsens hemsida. Tänk på att betala avgiften, Transportstyrelsen handhar din anslagsnivåer först efter att de mottagit din betalning. 
Det är inte bara redan anställda yrkessjömän som går utbildningen, vi nämnde Hurtigrutten tidigare men även kryssningsfartyg i Medelhavet samt Västindien har denna utbildning som krav. Det spelar ingen roll vilken position du har ombord, alla ombordanställda måste har certifikatet. Avser du gå vår Master of Yachts-utbildning är Basic Safety ett förhandskrav även där för att bli godkänd Master. 
Utbildningens längd:
5 dagar, måndag-fredag. Kursen startar på Beckholmen, brandövningar genomförs på Rosersbergs brandskola. 
 
Förhandskrav:
Giltigt läkarintyg för sjömän. Saknar du intyg sedan tidigare rekommenderar vi Dr Fredrik Buch på Intygsgruppen. http://www.medicinska-intyg.se/
Kursen har flera praktiska moment som bland annat kommer kräva simkunnighet samt fysisk kapacitet att bara brandmansutrustning i rökfyllda utrymmen. 
 
 
Kursen vänder sig till dig som jobbar på sjön, vill jobba på sjön eller till dig som vill få en bra grundutbildning om säkerhet på sjön. 
 
Kurstider
Vi genomför kurser året runt, med uppehåll för juli månad.